Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GeldVerdienenPagina.nl. Deze Disclaimer is van toepassing op onze dienst en website. Door gebruik te maken van onze website en de daarop gepubliceerde informatie en functionaliteiten verklaar jij je akkoord met de voorwaarden uit deze disclaimer.

Op GeldVerdienenPagina.nl vindt u geen beleggingsadvies of ander financieel advies. Het gaat hier alleen om de ervaringen die als schrijver met de lezers gedeeld worden. De artikelen en reviews zijn informatief. Na het lezen van een review kan de bezoeker zelf beslissen of hij/zij het betreffende product wil kopen of niet.

De aanbiedingen die op deze site staan zijn aanbiedingen van producten van andere bedrijven en particulieren. Het zijn dus niet onze producten. Wij promoten alleen deze producten.
GeldVerdienenPagina.nl kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanbiedingen die op deze site staan. Het kopen is voor eigen risico en de verkoper van het betreffende product is aansprakelijk hiervoor.

GeldVerdienenPagina.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op GeldVerdienenPagina.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Er kunnen geen rechten aan de gegevens op onze website worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan ons via de e-mail of de website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Elke actie die je onderneemt op basis van onze informatie en/of tips is voor eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij ons. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van ons en een andere internetsite, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Affiliate links

Op onze website maken wij gebruik van affiliate links. Door affiliate links op onze website te plaatsen ontvangen wij (meestal) een commissie over de producten die jij via onze website bij een andere aanbieder koopt. Deze commissie (kleine vergoeding) ontvangen wij voor het doorsturen van onze bezoekers.

Om affiliate diensten op onze website aan te kunnen bieden, maken wij gebruik van cookies. Om te weten welke partijen aan onze website zijn verbonden, verwijzen wij je door naar onze cookieverklaring.

Wijzigen

We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Kom je op onze website onjuiste informatie en/of zaken tegen? Laat het ons alsjeblieft weten via het contactformulier.